RAH

Reciprok Antagonist Hæmning

Reciprok

De bedst beskrivende synonymer for reciprok i denne forbindelse er gensidig og indbyrdes.

For hele behandlingsformen går ud på at man arbejder på de indbyrdes muskle for at få den skadede muskel til at blive bedre.

Antagonist

Her er det af de 12 synonymer jeg kunne finde, modpart som er ordet der bedst passer her.

For som nævnt så er det de muskler, som gør den modsatte bevægelse, som der arbejdes med.

Hæmning

Her fandt jeg fire synonymer, hvor bånd er et af dem.

Det bånd der er i mellem musklerne, er ikke en fysisk snor eller lignede, det er nerveforbindelserne, og en del af det autonome nervesystem

Båndet i mellem de indbyrdes muskler som er modpart til hinanden, har et bånd i mellem sig.

Båndet befinder sig i hjernen og i de